Giải đáp vướng mắc của DN về xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Giải đáp vướng mắc của DN về xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang gặp nhiều bỡ ngỡ khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đặt ra câu hỏi, liệu có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử được không? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết và giải đáp câu hỏi này trong bài viết dưới đây.

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là gì?

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là việc doanh nghiệp tiến hành lập hóa đơn điện tử không đúng với quy định về lập hóa đơn điện tử. Tại Điều 7 Nghị định 119/2018 đã quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử cụ thể như sau:

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

-Đối với bán hàng hóa thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với cung cấp dịch vụ thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

– Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Bên cạnh đó, tại Thông tư 68/2019/TT-BTC cũng đã quy định rõ ràng về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể, giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện và triển khai theo quy định.

Doanh nghiệp có được xuất lùi ngày hóa đơn điện tử không?

Mọi hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xuất lùi ngày hóa đơn điện tử làm ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình kê khai, nộp thuế và sự quản lý của cục thuế đối với các loại hóa đơn điện tử. Chính vì vậy, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý không có cách nào để xuất lùi hóa đơn điện tử.

Bên cạnh Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn điện tử không đúng với thời điểm quy định, thì hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong bản dự thảo Nghị đinh này cũng quy định rõ ràng về các khung xử phạt từ cảnh cáo đến xử phạt hành chính đối với những doanh nghiệp có hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Do vậy, các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định của pháp luật.
https://anyoneneeds.com/

https://anyoneneeds.com/tin-tuc/